Sklep Jubilerski Krzysztof Łęcki

Informacje o Sprzedawcy

Właścicielem sklepu pod adresem www.jubilerlecki.pl jest Firma Jubilerska Krzysztof Łęcki,
95-100 Zgierz, ul. Żytnia 30C wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 29.09.2003 przez Prezydenta Miasta Zgierza nr ewidencyjnym 14511. NIP 732-149-19-33, regon 472305998.

Zakupy

– Zdjęcia umieszczone w ofercie mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
– Waga wyrobów różni się w zależności od rozmiaru i jest podana na stronie sklepu jako przybliżona.
– Termin realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych.
– Sklep internetowy Jubiler Łęcki prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. – Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę https://www.jubilerlecki.pl
– Wszystkie produkty wystawione do sprzedaży w sklepie Jubiler Łęcki są nowe.

Płatność

– Ceny podane na stronie internetowej Jubiler Łęcki są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). – Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon fiskalny.
– Zamówione wyroby dostarczamy firmą Fedex . Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu. – Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Odstąpienie od umowy

– Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił śladów używania,świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
– W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu Firma Jubilerska Krzysztof Łęcki 95-100 Zgierz ul. Żytnia 30C.
– Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto przez klienta.

Postępowanie reklamacyjne

– Produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją. Towar reklamowany należy wysłać na adres sklepu Firma Jubilerska Krzysztof Łęcki 95-100 Zgierz ul. Żytnia 30C.
– Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

Postanowienia końcowe

– Regulamin obowiązuje zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
– Złożenie zamówienia jest jednoznaczne akceptacją warunków zamówienia
– Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu etc.) lub innych od niego niezależnych.
– W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
– Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy Sprzedającego.
– Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo), a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
– W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, jubilerlecki.pl poinformuje o tym Klientów na stronie https://www.jubilerlecki.pl/
– Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 i nie dotyczy zamówień złożonych przed tym dniem.

Ochrona danych osobowych
– Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach sklepu jest Sprzedawca – Firma Jubilerska Krzysztof Łęcki, 95-100 Zgierz, ul. Żytnia 30C.
– Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
– Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika sklepu z newslettera dostępnego na stronie sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru oraz obsługi formularza kontaktowego– zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu.
– Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo– o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
– Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
– Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: lecki8@wp.pl.
– Na stronie sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe , np. Facebook). Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.